خوابیدن اخبار مذاکره استقلال استقلال

خوابیدن: اخبار مذاکره استقلال استقلال بازیکنان نقل و انتقالات اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ، سرانجام بازپس‌گیری سوله‌های بحران تهران، ماجرای نیمروز&quot، در تولید &quot، شهرداری&quot، سهم &quot

معاون نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم بازگرداندن تمامی سوله‌های بحران در دوره مدیریت تازه خبر داد. 

، سرانجام بازپس‌گیری سوله‌های بحران تهران، ماجرای نیمروز&quot، در تولید &quot، شهرداری&quot، سهم &quot

سرانجام بازپس گیری سوله های بحران تهران/ سهم "شهرداری" در تولید "ماجرای نیمروز"

عبارات مهم : ایران

معاون نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم بازگرداندن تمامی سوله های بحران در دوره مدیریت تازه خبر داد.

افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آخر پروژه بازپس گیری سوله های بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که در اختیار بعضی شرکت ها و نهادها واقع شده است است و بعضی از آنها نیز کاربری غیر دارند، گفت: گزارش کاملی از مدیرعامل شرکت مدیریت بحران اخذ کردیم که بر اساس آن سه نوع سوله بحران و پایگاه در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد.

، سرانجام بازپس‌گیری سوله‌های بحران تهران، ماجرای نیمروز&quot، در تولید &quot، شهرداری&quot، سهم &quot

وی با بیان اینکه گروه اول سوله های خاص هستند که در تمامی مناطق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است هست، گفت: در این میان چهار پایگاه خاص مدیریت بحران در اختیار شرکت مربوطه نیست و کاربری غیر دارند که باید هر چه سریع تر به نشانه مهم خود بازگردند.

معاون نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه گروه دوم، چهار پایگاه معین هستند که جهت هفت استان معین پایتخت کشور عزیزمان ایران تعیین شده است است که خوشبختانه این پایگاه ها در کاربری خود یعنی پشتیبانی ستاد بحران مانده و عوض کردن نکرده اند، گفت: 150 پایگاه ناحیه ای نیز در پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری شده است که تا کنون 75 پایگاه ایجاد شده است است و 68 پایگاه آن کاربری غیر دارند که عمده این پایگاه ها در اختیار شرکت ورزش شهرداری قرار گرفته و عمدتا به ورزشگاه تبدیل شده است اند. 10 پایگاه دیگر نیز در اختیار شرکت ها و نهادهای دیگر است که کاربری ارزش عوض کردن کرده و جهت بازگرداندن سوله ها به کاربری مهم باید هزینه های قابل توجهی مجبور شوند.

معاون نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم بازگرداندن تمامی سوله‌های بحران در دوره مدیریت تازه خبر داد. 

حبیب زاده با بیان اینکه روند بازپس گیری سوله های مدیریت بحران از مجموعه های متفاوت شهرداری و شرکت ها و نهادهای غیر ادامه دارد، گفت: متاسفانه از آنجایی که عمده عوض کردن کاربری ها در داخل خود مجموعه شهرداری انجام شده، مدیرعامل شرکت مدیریت بحران نمی توانسته ممانعت کند و شهرداری به علت احساس نیاز یک بخش، سوله ها را در اختیار آنها قرار داده است.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در واگذاری سوله های مدیریت بحران و عوض کردن کاربری آنها موثر بوده هست، گفت: در حال بررسی علت ارائه بعضی از این سوله ها به بیرون ازمجموعه شهرداری هستیم.

وی همچنین در خصوص آخر بررسی نقش شرکت فرهنگی و هنری در تهیه فیلم ماجرای نیمروز، با بیان اینکه گزارشات مردمی در خصوص ورود شهرداری به تولید این فیلم داشته ایم، گفت: بنا به گفته مدیر مرکز شرکت فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویر شهر در واقع قراردادی با سازنده فیلم ماجرای نیمروز منعقد کرده بود که بر اساس آن شهرداری سهم 25 درصدی در تولید این فیلم داشته و بر همین اساس 950 میلیون تومان جهت تولید این فیلم پرداخت کرده است که بعد از فروش سهم شهرداری پرداخت شده است که البته این روند ادامه دارد.

، سرانجام بازپس‌گیری سوله‌های بحران تهران، ماجرای نیمروز&quot، در تولید &quot، شهرداری&quot، سهم &quot

حبیب زاده افزود: جهت شفافیت زیاد اسناد مربوط به قرارداد در حضور تهیه کننده این فیلم مورد بررسی قرار داده شد و اسناد مالی نیز از شرکت درخواست خواهد شد.

وی با بیان اینکه حمایت از فیلم ها در وظایف شرکت فرهنگی و هنری در جهت ترویج فرهنگ ایرانی و حفظ ارزش های کشور دیده شده است هست، گفت: البته شرکت و موسسه مربوطه باید در گزینش فیلم های مورد حمایت براق و باحساسیت عمل کنند و ارائه گزارش از مجموعه فعالیت های خود به مردم را در دستور کارخود قرار دهد. شورا نیز در این خصوص باحساسیت زیاد عمل خواهد کرد.

معاون نظارت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم بازگرداندن تمامی سوله‌های بحران در دوره مدیریت تازه خبر داد. 

واژه های کلیدی: ایران | کاربری | ایرانی | مدیریت | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs